Journalist

Journalist

Sander Schimmelpenninck staat bekend als een zeer kritisch journalist, tegenwoordig vooral als veelgelezen columnist van de Volkskrant. Zijn kennisgebieden bevinden zich op het raakvlak van politiek en economie; de wereld van het grote geld. Sander Schimmelpenninck werd in 2019 onderscheiden als Hoofdredacteur van het Jaar, door de manier waarop hij Quote op de kaart heeft gezet. Ook op sociale media is hij één van de bekendste journalisten van Nederland, met een groot bereik.

In 2019 schreef hij samen met Ruben van Zwieten het boek ‘Elite gezocht’. Hieronder de synopsis:

Elke maatschappij behoeft een goed functionerende elite. Toch lijkt er een toenemende vervreemding te zijn tussen de elites en het volk, maar ook tussen de elites onderling. Wat maakt een goede elite, en hoe zou een moderne, eenentwintigste-eeuwse elite zich moeten gedragen? In dit boek bespreken Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten aan de hand van de levens van bevoorrechte mensen de Nederlandse economische elite, die de laatste decennia dominant is geworden. Geobsedeerd door hun eigen vermogen en kinderen zijn zij vergeten wat het betekent om tot de elite te horen. Economische welvaart is gaan samenvallen met geestelijke en sociale armoede; de nieuwe elite blijkt door haar meritocratische zelfbedrog nog erger dan de oude elite. Welke keuzes maakt de economische elite van nu, en in hoeverre kunnen die keuzes nog met de vrijblijvendheid van de afgelopen decennia begroet worden? Over vermogensverschillen en kansenongelijkheid als andermans probleem en fakkels en hooivorken als immer reëler wordende angst.

Sander Schimmelpenninck